AM (scooter)

Vanaf 1 maart 2010 moet je behalve je theorie-examen, ook een praktijkexamen afleggen. Voordat je begint met de praktijklessen, moet je eerst je theorie-examen behaald hebben. Kennis van de verkeersregels is van groot belang en het bespaart tijd bij de praktijklessen. Bovendien is het wettelijk verplicht het theoriecertificaat in bezit te hebben vóór de start van de praktijk lessen.

Wat heb je nodig om te beginnen.
-Legitimatie (paspoort of identiteitskaart).
-Bevestiging van de reservering (niet verplicht)..

Theorieexamen
Om je voor te bereiden op het theorie-examen, bieden wij een theorieboek +oefenexamens aan. Het theorie–examen mag je afleggen vanaf je 15 de verjaardag. Begin dus op tijd met de theoriecursus zodat je zo snel mogelijk na je 16de op praktijk-examen kan. Het examen bestaat uit 50 vragen, waarvan je er minimaal 44 goed beantwoord moet hebben.

De praktijklessen worden gegeven op een Yamaha Jog R en het maakt niet uit of je een schakelbrommer of een automaat (scooter) gaat rijden .De praktijklessen worden in 2 dagen gereden Op dag 1 beginnen we op een afgesloten terrein om de voertuigbeheersing aan te leren en op dag 2 rijden we hoofdzakelijk in het verkeer om de verkeersdeelneming aan te leren op het einde van dag 2 ga je dan op praktijkexamen.

We hebben diverse voordeelpakketten zodat iedereen een pakket naar eigen capaciteiten kan kiezen.